Skip to main content

Clubreglement
Dino Brussels VZW

Dit clubreglement is van toepassing op alle leden van basketbalclub Dino Brussels vzw. Leden en hun ouders volgen onderstaande afspraken.

Op deze pagina vindt je:

Provided Physiotherapies

Lidgeld &
aansluiting

Om spelend lid te worden van de basketbalclub Dino Brussels vzw dient lidgeld betaald te worden. In dit lidgeld is inbegrepen:

 • officiële aansluiting als lid bij de basketfederatie Basketbal.vlaanderen
 • verzekering tijdens trainingen, competitiewedstrijden en officiële clubtornooien
 • vergoeding van de coaches en de scheidsrechters
 • gebruik van competitie-kledij (shirt, broek)
 • gebruik van sportinfrastructuur en clubbasketballen, en trainingsmateriaal

Het lidgeld dient betaald te worden voor de aanvang van de officiële competitie. Indien het lidgeld niet tijdig betaald wordt, kan het bestuur beslissen de speler te weren uit de trainingen en wedstrijden of zelf schrappen uit de club. In geval van niet-betaling is de speler ook niet verzekerd tegen mogelijke ongevallen en is de speler zelf verantwoordelijke voor medische of materiële kosten in geval van een ongeval.

Daarnaast dient elke speler bij de aanvang van de trainingen een verplicht medisch onderzoek aan te gaan. Een speler kan pas deelnemen aan de officiële competitie, indien het medische attest van BASKETBAL.VLAANDEREN correct ingevuld is door de huisdokter én in het bezit is van de coach / ploegverantwoordelijke. De medische attesten kan je downloaden op onze website bij de rubriek formulieren.

Gedragscode

De afspraken tussen onze spelers en hun coaches vormen het hart van onze clubwerking. We vatten de essentie van die afspraken samen in onze Dino Attitude. Samen maken we een fijne club.

Aangezien elk lid onze club vertegenwoordigt, gedraagt hij of zij zich op een voorbeeldige, sportieve en correcte manier zodat het imago van de club op een positieve wijze naar buiten gedragen wordt. We verwachten hetzelfde gedrag van ouders en sympathisanten. Wanneer er problemen mochten optreden, probeer deze met de ploegverantwoordelijken of het Bestuur op te lossen:

 • Gevallen van pesterijen of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag en opzettelijke schade aan materiaal (o.m. vandalisme) zullen streng aangepakt worden.

 • Drugs zullen onder geen enkele vorm getolereerd worden binnen de club! Alcohol & tabak zijn strikt verboden tijdens wedstrijden en trainingen.

 • Elk lid dat, op welke wijze ook, de naam van de club in diskrediet brengt, zal zich bij het bestuur dienen te verantwoorden en kan gesanctioneerd worden.
 • Wanneer de club aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die voor, tijdens of na een wedstrijd of een training door een lid wordt aangericht, dan zal de club die schade op dat lid verhalen.
 • Wanneer de club aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die voor, tijdens of na een wedstrijd of een training door een lid wordt aangericht, dan zal de club die schade op dat lid verhalen.
 • Fair-play op het veld en naast het veld wordt hoog in het vaandel van de club gedragen.
 • Een lid van de club dat tijdens een wedstrijd wordt uitgesloten en voor een tuchtraad moet verschijnen, zal de eventuele boete en procedurekosten dienen te betalen.

Het lidgeld dient betaald te worden voor de aanvang van de officiële competitie. Indien het lidgeld niet tijdig betaald wordt, kan het bestuur beslissen de speler te weren uit de trainingen en wedstrijden of zelf schrappen uit de club. In geval van niet-betaling is de speler ook niet verzekerd tegen mogelijke ongevallen en is de speler zelf verantwoordelijke voor medische of materiële kosten in geval van een ongeval.

Daarnaast dient elke speler bij de aanvang van de trainingen een verplicht medisch onderzoek aan te gaan. Een speler kan pas deelnemen aan de officiële competitie, indien het medische attest van BASKETBAL.VLAANDEREN correct ingevuld is door de huisdokter én in het bezit is van de coach / ploegverantwoordelijke. De medische attesten kan je downloaden op onze website bij de rubriek formulieren.

Trainingen en
wedstrijden

Trainingen

 • De spelers komen pas in de zaal bij het begin van hun eigen training. De coaches begeleiden de spelers namelijk enkel tijdens de trainingsuren. Vóór de start van de trainingen, en na het einde van de trainingen staan de spelers niet onder begeleiding van coaches en dienen de spelers buiten de zaal te wachten.

 • De training mag op geen enkel moment verlaten worden zonder toelating van de coach. De ouders komen de kinderen tijdig ophalen na de training tot max. 10 min. na het einde ervan. Indien deze te laat zouden komen, verwittigen ze de coach.
 • Ouders of begeleiders die aanwezig zijn tijdens de trainingsuren blijven niet in de sportzaal zitten. Zij kunnen op dat ogenblik boven wachten: naast de cafetaria op de eerste verdieping (in de sportzaal Emanuel Hiel) of op de tribunes/inkomhal (in de sportzaal Van Oost).
 • Op training wordt volledige inzet verwacht. Het storen van de trainingen is dan ook uit den boze. Als de coach uitleg geeft, houden we de basketballen stil. Tracht alle opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Zet je maximaal in op training. In ploegen met een groot aantal spelers zal de inzet mee bepalend zijn voor de wedstrijdselectie.
 • Tijdens de training heeft de coach altijd gelijk. Discussies kunnen enkel na de training.
 • Na de training ruimen alle spelers samen op: de spelers bergen de ballen en het spelmateriaal in het ballenrek en de kast.

Wedstrijden

 • De spelers zijn aanwezig op het door de coach bepaalde tijdstip. Doorgaans verwachten we dat de spelers aangekleed op het terrein staan 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd.
 • De wedstrijd mag op geen enkel moment verlaten worden zonder toelating van de coach. De ouders komen de kinderen tijdig ophalen na de wedstrijd tot max. 15 min. na het einde ervan. Indien deze te laat zouden komen, verwittigen ze de coach/ploegverantwoordelijke.
 • Bij thuiswedstrijden helpen de spelers met het klaarzetten en het afruimen van het terrein: wedstrijdtafel, stoelen, banken en flessen …
 • Tijdens de wedstrijden dient de uitrusting en de opwarmshirt correct en verplicht te worden gedragen.
 • Spelers van de ploegen vanaf U14 overhandigen voor de wedstrijd hun identiteitskaart aan de ploegverantwoordelijke of coach. Wanneer deze ontbreekt, dan betaalt de speler de (door BASKETBAL.VLAANDEREN) vastgestelde boete.
 • Na de wedstrijd verzamelen de spelers in de kleedkamer zelf alle wedstrijdkledij (uitrusting en opwarmshirts). Ze tellen de twaalf stuks wedstrijdkledij na, stoppen die in de clubsporttas van hun ploeg, en geven die af aan de ploegverantwoordelijke of andere ouder. Iedere ploegverantwoordelijke staat in voor het correct wassen van de wedstrijdkledij. Er wordt een beurtrol ingelast voor de ouders.
 • Alle spelers zijn verplicht na elke wedstrijd een douche te nemen.

Aanwezigheden

Elke speler neemt op zeer regelmatige basis deel aan de trainingen en de wedstrijden (wanneer de speler het niveau heeft om aan wedstrijden deel te nemen).

Afwezigheden op trainingen en wedstrijden worden steeds vooraf gemeld aan de coach.

Bij afwezigheid verwittigt de speler zo snel mogelijk:

 • Eerst de coach

  • bij training : de coach van de betreffende ploeg wordt dezelfde dag vooraf verwittigd via telefoon of SMS (rechtstreeks naar coach, niet via WhatsApp groepjes)
  • bij competitiematchen : de coach van de betreffende ploeg wordt ten laatste 1 dag vooraf verwittigd via telefoon of SMS (rechtstreeks naar coach, niet via WhatsApp groepjes)
 • Dan de ploegverantwoordelijke (indien de coach niet bereikt kan worden)
Wanneer een speler op het laatste moment ziek valt vlak voor een competitiewedstrijd, dient hij de coach/ploegverantwoordelijke zo snel mogelijk te verwittigen zodanig dat de coach/ploegverantwoordelijke de nodige maatregelen kan treffen.

Gebruik van de infrastructuur

Iedereen respecteert het reglement en de afspraken van de sporthal waarin wordt getraind of gespeeld. De kleedkamers worden steeds netjes achtergelaten bij een training of wedstrijd. Tijdens de training/wedstrijd laten spelers geen persoonlijke bezittingen achter in de kleedkamers, ze nemen deze in een eigen sporttas zelf mee naar de zaal, en dragen er steeds zelf zorg voor. De spelers zijn verantwoordelijk voor het correct en zorgvuldig wegbergen van het materiaal na de trainingen en de wedstrijden.
 • Eerst de coach

  • bij training : de coach van de betreffende ploeg wordt dezelfde dag vooraf verwittigd via telefoon of SMS (rechtstreeks naar coach, niet via WhatsApp groepjes)
  • bij competitiematchen : de coach van de betreffende ploeg wordt ten laatste 1 dag vooraf verwittigd via telefoon of SMS (rechtstreeks naar coach, niet via WhatsApp groepjes)
 • Dan de ploegverantwoordelijke (indien de coach niet bereikt kan worden)
Wanneer een speler op het laatste moment ziek valt vlak voor een competitiewedstrijd, dient hij de coach/ploegverantwoordelijke zo snel mogelijk te verwittigen zodanig dat de coach/ploegverantwoordelijke de nodige maatregelen kan treffen.